Ceny obědů

Ceny obědů od 1.4.2021:

Kategorie strávníků Věk strávníků Cena za oběd Cena za přesnídávku a svačinu
Děti mateřské školy 3 - 6 let 18 Kč 8 Kč
Žáci mateřské a základní školy, studenti středních škol 7-10 let 22 Kč xxx
  11-14 let 26 Kč xxx
  15 a více let 29 Kč xxx
Zaměstnanci základní školy (odběr v jídelně) xxx 28 Kč xxx
Zaměstnanci základní školy (odběr do jídlonosiče) xxx 29 Kč xxx
Zaměstnanci gymnázia a ZUŠ (odběr v jídelně) xxx 69 Kč xxx
Zaměstnanci gymnázia a ZUŠ (odběr do jídlonosiče) xxx 72 Kč xxx
Cizí strávníci (odběr v jídelně) xxx 71 Kč xxx
Cizí strávníci (odběr do jídlonosiče) xxx 74 Kč xxx

Čip pro odběr stravy: záloha 120 Kč

Upozornění

Zaměstnanci, žáci a studenti po dobu nepřítomnosti ve škole (nemoc, dovolená, prázdniny, ...) nemají nárok na dotovaný oběd. Po dobu této nepřítomnosti ve škole si mohou oběd zakoupit jako cizí strávník: Žáci si první den nemoci mohou vyzvednout dotovaný oběd do jídlonosičů. Níže uvedené ceny jsou uvedené při konzumaci jídla ve školní jídelně, při odběru do jídlonosičů je třeba přičíst k uvedené ceně 3 Kč.

Věk strávníků Cena za oběd
3 až 6 let 58 Kč
7 až 10 let 62 Kč
 11 až 14 let 66 Kč
15 a více let 69 Kč
Zaměstnanci a cizí strávníci 71 Kč

Odhlášky obědů

Obědy se odhlašují jeden den dopředu, např. telefonicky na tel. 581 659 151 či 774 470 723, nejpozději do 14:00 hodin. V případě nemoci žáka je možná odhláška ráno do 8:00 hodin.