Akce školy

Akce školy během 1. pololetí školního roku 2020/2021

datum

název akce

ročník

odpovídá

                                                                       Z  Á  Ř  Í

1.9.

Slavnostní vítání prvňáčků

1. roč.

TU 1.roč., Haber.

2.9 – 4.9.

Tři dny s třídním

1. – 9. roč.

TU

4.9.

Focení prvňáčků

 1.

TU 1. roč., Drábek

7.9.

Třídní schůzky – 16.00

1. – 9. roč.

všichni PP

 

Vycházka s MP – Bezpečná cesta do školy

2. roč.

Tomečková

7.-8.9.

Ukázka Juda se zapojením žáků

1. - 5. roč.

Hašová, Mazan

 

BESIP, p. Trčka na dopravním hřišti

4. – 5. roč.

Bouchala

3. – 4.9.

Adaptační pobyt

6. roč.

TU 6., Preňková

1. - 4.9.

Prvňáčkův týden

1. roč.

TU

7.9.

Zahájení plaveckého kurzu (10 lekcí)

2. a 3. roč.

TU

15.9.

ZOO Lešná – náhradní výlet

5. B, C

Řepová, Grygarová

15.9.

Bezpečně do školy s  MP – 2. A, B

2. B 8.00 – 9.50, 2. A 10.00 – 11.40

 

Hawigerová, Pavlicová, Tomečková

21. – 25. 9.

Evropský den jazyků – v rámci hodin CJ dle rozhodnutí vyučujícího

3. - 9. roč.

PK CJ

 

Fotosoutěž prázdniny

2. stupeň

Drábek

 

Foto ZOO

2. stupeň

Drábek

4.9.

Informační schůzka pro rodiče

Polláková

21.-25.9.

Barvičkování

Polláková

 

Výlet do Dinoparku v Ostravě

Polláková

23.9.

Focení dětí

Polláková

30.9.

Výlet do ZOO Lešná

Polláková

24.9.

Návštěva paní logopedky v MŠ

Polláková

 

Beseda s Krolupperovou – pasování čtenářů.

2. roč.

Hawigerová

27.9.

Canisterapie ve školce

Polláková

Ř  Í  J  E  N

1.10.

Zahájení zájmových kroužků

ZŠ a MŠ

určení PP

1.-7.10

Logická olympiáda – školní kolo

3. – 5. roč.

TU

 

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. A

Straka

8.-14.10.

Logická olympiáda – školní kolo

6. – 9. roč.

vyučující M

22.-28.10.

Logická olympiáda – školní kolo

MŠ, 1.-2. roč.

Polláková, TU 1.,2.

 

Ukázkové hodiny pro rodiče 1. tříd

1.roč.

TU 1.

 

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. B

Straka

 

Halloween – v rámci hodin cizích jazyků

1. - 9. roč.

PK CJ

26.10.

Konzultace pro rodiče – 15.30 – 17.00

 

všichni PP

 

Projekt „Kdo jsem já“ (OSV)

4. roč.

TU, Mareš

 

Projekt „Člověk na ostrově“(OSV)

7. roč.

Janoušková, Janík + TU 7.r.

 

Projektová výuka „Lesní pedagogika“(EV)

1. roč.

TU 1. roč.

 

Fotosoutěž „Podzim“

 

Drábek

 

Fotíme Hranice

 

Drábek

 

Smajlík

 

Drábek

 

IBOBR

 

Drábek

 

Soutěž - Malujeme myší

 

Drábek

26.10.

Drakiáda

Polláková

 

Podzimní slavnost (akce pro rodiče a sourozence)

Polláková

L I S T O P A D

6.11.

Logická olympiáda – krajské kolo

3. – 9. roč.

Habermann

11.11.

Logická olympiáda – okresní kolo

1. roč., MŠ

Habermann

30.11.

Logická olympiáda - finále

3. – 9. roč.

Habermann

 

Anglické dopoledne

4. - 5. roč.

Purgertová

 

Anglické odpoledne

2. stupeň

Purgertová

23.11.

Pedagogická rada

 

Habermann

 

„Klíče od pevnosti Šromoťák“

celá škola

Hašová

30.11.

Konzultace pro rodiče – 15.30 – 17.00

1. - 9. roč

Všichni PP

 

Jak to vidí roboti + zkoumáme technické materiály

9. A

Straka

 

Beseda s rodiči vycházejících žáků

 

Krausová

 

Burza škol

 

Krausová, vyučující

 

Projekt „Vesmír kolem nás“ + planetárium

5. roč.

TU

 

Slavnost Slabikáře

1. roč.

TU

Listopad -leden

Školní kola jazykových soutěží

2. stupeň

PK CJ

 

Okresní kolo Dějepisné olympiády

8., 9. roč.

Dohnálková

 

Okrsková kola ve florbalu

 

Černá

 

Florbalový turnaj DDM

2. stupeň

Černá

 

Prezentace výrobků na Jarmark - zámek

 

Cabáková

 

Pískování

ŠD

vychovatelky

 

Podzimní výstava

Polláková

 

Šikovné ruce – výzdoba školy

ŠD

vychovatelky

 

Halloween

Polláková

 

Tvořivá soutěž „Podzimní skřítek“

Polláková

 

P R O S I N E C

 

3.12.

Projekt Děti a Vánoce ( jarmark )

MŚ, ŠD, 1.-9.

Cabáková

 

 

Mikulášská nadílka

1. -5. roč.+9. roč.

Smahlová

 

 

Vánoce na dědině – Rožnov pod Radhoštěm

1. roč.

Reková

 

 

Plná bříška

1. – 9. roč.

Hlaváčová

 

 

Školní kolo OJČ

 

PK ČJ

 

 

Jak to vidí roboti + zkoumáme technické materiály

9. B

Straka

 

 

Malujeme a fotíme PF

 

Drábek

 

 

Net office

 

Drábek

 

 

IT-SLOT office

 

Drábek

 

 

Projekt „Dřevo náš kamarád“

 

Straka

 

 

Vánoční focení dětí

Polláková

 

 

Mikulášská nadílka (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

 

Ježíšek ve školce

Polláková

 

 

Vánoce – zpívání na chodbě

 

Navrátilová

 

7.12.

Divadelní představení Vánoční nadělení

Polláková

 

 

Vánoční aktivity

ŠD

vychovatelky

 

 

Vánoční čarování

ŠD

vychovatelky

 

 

Vánoce v rámci hodin cizích jazyků

 

PK CJ

 

 

Zdobení vánočního stromečku

ŠD

vychovatelky

 

 

Školní kola soutěže v cizích jazycích

7. - 9. roč.

vyučující

 

 

Vánoce v rámci hodin cizích jazyků

 

PK CJ

 

14.12.

Vánoce ve Šternberku

5. roč., 2. A,B

Řepová

 

 

Vánoce v Lešné

3.A,B

Tyralíková, Tomečková

 

 

Půlden s třídním – aktivity OSV

1.- 9. roč.

TU

 

L  E  D  E  N

 

11.1.

Konzultace pro rodiče – 15.30 – 17.00

1. – 9. roč.

všichni PP

 

 

LVK Tošovice (náhradní termín 21. -25. 1.)

5. roč.

Hašová

 

18.1.

Beseda s rodiči o průběhu zápisu do 1. tříd, zralost

 

Habermann, Tyralíková

 

22.1.

Vyhodnocení aktivit OSV za 2. čtvrtletí

 

TU

 

22.1.

Provést hodnocení za 1. pololetí

 

všichni PP

 

 

Recitační soutěž

1. -5. roč.

Tyralíková

 

 

Okresní kolo Dějepisné olympiády

8., 9. roč.

Dohnálková

 

25.1.

Pedagogická rada

 

Habermann

 

 

Projekt „Státy Evropy“ - zeměpis

7. roč.

Cabáková

 

 

Fotosoutěž „Zima“

2. stupeň

Drábek

 

 

Sochy ze sněhu

 

Janík

 

 

Školní kola konverzace v cizích jazycích

2. stupeň

vyučující

 

 

Školní kolo zeměpisné olympiády

2. stupeň

Cabáková

 

 

Zima, zimička pouští bílá peříčka (pohybové a konstruktivní aktivity ze sněhu a na sněhu)

ŠD

vychovatelky

 

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

 

Zimní sportování

Polláková

 

 

Sportování v DDM

Polláková

 

 

Dětský karneval (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

10. až 15.1.

Zajištění lyžařského výcviku 7. ročníků

7.

Mazan, Černá