Akce školy

Akce školy během 1. pololetí školního roku 2019/2020

datum

název akce

ročník

odpovídá

                                                                       Z  Á  Ř  Í

2.9.

Slavnostní vítání prvňáčků

1. roč.

TU 1.roč.

9.9.

Třídní schůzky

1. – 9. roč.

všichni PP

10.9.

Vycházka s MP – Bezpečná cesta do školy

2. roč.

Tomečková

 

Ukázka Juda se zapojením žáků

1. - 5. roč.

Hašová

20.9.

BESIP, p. Trčka na dopravním hřišti

4. roč.

Bouchala

do 15.9.

Adaptační pobyt

6. roč.

TU 6., Hlaváčová=MP

 

Prvňáčkův týden

1. roč.

TU

9.9.

Zahájení plaveckého kurzu (10 lekcí)

2. a 3. roč.

TU

18.9.

Soutěž ve šplhu – sokolovna Hranice

 

Mazan

 

Chemie se nebojíme (SPŠ Hranice)

9. A

Kunovská

20.9.

Den bez aut

Polláková

26.9.

Evropský den jazyků – v rámci hodin CJ dle rozhodnutí vyučujícího

3. - 9. roč.

PK CJ

 

Fotosoutěž prázdniny

2. stupeň

Drábek

 

Foto ZOO

2. stupeň

Drábek

4.9.

Informační schůzka pro rodiče

Polláková

23.-27.9.

Barvičkování

Polláková

 

Výlet do Dinoparku v Ostravě

Polláková

20.9.

Focení dětí

Polláková

30.9.

Koncert Pavla Nováka Stará Střelnice

Polláková

25.9.

Návštěva paní logopedky v MŠ

Polláková

26.9.

Motivační výuka k myslivosti – zámek Lešná

1.A,B

Hawigerová, Pavlicová

27.9.

Canisterapie ve školce

Polláková

Ř  Í  J  E  N

21.-25.10.

Burza dětských knih

 

PK ČJ

1.-7.10

Logická olympiáda – školní kolo

3. – 5. roč.

TU

 

Přírodovědný klokan

 

Krausová

 

Koncert Abraka muzika, sokolovna

1. – 5. roč.

Dřímalová

 

Beseda ve školní knihovně

2. – 5. roč.

Hawigerová

 

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. A

Straka

8.-14.10.

Logická olympiáda – školní kolo

 6. – 9. roč.

vyučující M

22.-28.10.

Logická olympiáda – školní kolo

MŠ, 1.-2. roč.

Polláková, TU 1.,2.

21.10.

Ukázkové hodiny pro rodiče 1. tříd

1.roč.

TU 1.

21.10.

Konzultace pro rodiče

 

všichni PP

 

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. B

Straka

 

Halloween – v rámci hodin cizích jazyků

1. - 9. roč.

PK CJ

 

Halloweenský karneval

1. – 3. roč.

Hlaváčová, Reková, Grygarová

23.10.

Divadelní představení „Krejčík Honza“

Polláková

 

Projekt „Kdo jsem já“ (OSV)

4. roč.

TU, Hlaváčová

 

Projekt „Člověk na ostrově“(OSV)

7. roč.

Janoušková,

Janík + TU 7.r.

 

Projektová výuka „Lesní pedagogika“(EV)

1. roč.

TU

 

Fotosoutěž „Podzim“

 

Drábek

 

Fotíme Hranice

 

Drábek

 

Smajlík

 

Drábek

 

IBOBR

 

Drábek

 

Soutěž - Malujeme myší

 

Drábek

 

Minifotbal

2. stupeň

Mazan

 

Prezentace středních škol na zámku

 

Krausová

 

BESIP, p. Trčka na dopravním hřišti

4. ročník

Bouchala

 

Zahájení zájmových kroužků

Polláková

 

Dopravní hřiště

Polláková

 

Drakiáda

Polláková

 

Podzimní slavnost (akce pro rodiče a sourozence)

Polláková

 

„Šikovné ruce“ (výzdoba školy)

ŠD

vychovatelky

 

Jsme jedna rodina, školní družina

ŠD

vychovatelky

 

„Šikovné ruce“

ŠD

vychovatelky

do 31.10.

Sdělení pokynů ohledně absolventských prací

 9. roč.

TU 9.

L I S T O P A D

1.11.

Logická olympiáda – krajské kolo

3. – 9. roč.

Habermann

11.11.

Logická olympiáda – okresní kolo

1. roč.

Habermann

25.11.

Logická olympiáda - finále

3. – 9. roč.

Habermann

5.11.

Anglické odpoledne

4. - 5. roč.

Purgertová

12.11.

Anglické odpoledne

2. stupeň

Purgertová

18.11.

Pedagogická rada

 

Habermann

 

„Klíče od pevnosti Šromoťák“

celá škola

Hašová

25.11.

Konzultace pro rodiče

1. - 9. roč

Habermann

 

Jak to vidí roboti + zkoumáme technické materiály

9. A

Straka

 

Beseda s rodiči vycházejících žáků

 

Krausová

 

Burza škol

 

Krausová, vyučující

 

Projekt „Vesmír kolem nás“ + planetárium

5. roč.

TU

 

Slavnost Slabikáře

1. roč.

TU

Listopad -leden

Školní kola jazykových soutěží

2. stupeň

PK CJ

 

Školní kolo Dějepisné olympiády

8., 9. roč.

Dohnálková

 

Okrsková kola ve florbalu

 

Andrýsková

 

Florbalový turnaj DDM

2. stupeň

Andrýsková

 

Prezentace výrobků na Jarmark - zámek

 

Cabáková

 

Pískování

ŠD

vychovatelky

 

Podzimní výstava

Polláková

 

Halloween

Polláková

 

Tvořivá soutěž „Podzimní skřítek“

Polláková

do 30.11.

Sdělení témat a konzultantů AP žáky 9. roč., předání ŘŠ

9. roč.

TU 9.

1.11.

Sdělení pokynů k 30. výročí roku 1989

umění

Navrátilová

P R O S I N E C

3.12.

Projekt Děti a Vánoce (jarmark)

MŠ, ŠD, 1.-9.

Cabáková

 

Mikulášská nadílka

1. -5. roč.+9. roč.

Smahlová

 

Vánoce na dědině – Rožnov pod Radhoštěm

1. a 2. roč.

Hawigerová

 

Plná bříška

1. – 9. roč.

Hlaváčová

 

Školní kolo OJČ

 

PK ČJ

 

Jak to vidí roboti + zkoumáme technické materiály

9. B

Straka

 

Pangea – ukončení registrace

4. - 9.roč

Kunovská

 

Malujeme a fotíme PF

 

Drábek

 

Net office

 

Drábek

 

IT-SLOT office

 

Drábek

 

Memoriál Vladimíra Lajdy – učitelský volejbalový turnaj

 

Andrýsková

 

Projekt „Dřevo náš kamarád“

 

Straka

 

Vánoční focení dětí

Polláková

 

Mikulášská nadílka (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

Ježíšek ve školce

Polláková

 

Vánoce – zpívání na chodbě

 

Navrátilová Vinklarová

 

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

ŠD

vychovatelky

 

Realizace zimního projektu

ŠD

vychovatelky

 

Vánoční čarování

ŠD

vychovatelky

 

Zdobení vánočního stromečku

ŠD

vychovatelky

 

Školní kola soutěže v cizích jazycích

7. - 9. roč.

vyučující

 

Vánoce v rámci hodin cizích jazyků

 

PK CJ

L  E  D  E  N

6.1.

Konzultace pro rodiče

1. – 9. roč.

všichni PP

 

LVK Tošovice (náhradní termín 21. -25. 1.)

5. roč.

Hašová

 

Chemie se nebojíme (SPŠ Hranice)

8. A

Kunovská

 

Chemie se nebojíme (SPŠ Hranice)

8. B

Kunovská

20.1.

Pedagogická rada

 

Habermann

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

 

Habermann

 

Recitační soutěž

1. -5. roč.

Tyralíková

 

Okresní kolo Dějepisné olympiády

8., 9. roč.

Dohnálková

 

Projekt „Státy Evropy“ - zeměpis

7. roč.

Cabáková

 

Fotosoutěž „Zima“

2. stupeň

Drábek

 

Sochy ze sněhu

 

Janík

 

Florbalový mezitřídní turnaj

2. stupeň

Andrýsková

 

Školní kola konverzace v cizích jazycích

2. stupeň

vyučující

 

Školní kolo zeměpisné olympiády

2. stupeň

Cabáková

 

Zima, zimička pouští bílá peříčka (pohybové a konstruktivní aktivity ze sněhu a na sněhu)

ŠD

vychovatelky

 

Družinový karneval

ŠD

vychovatelky

29.1.-8.4.

Zahájení plaveckého výcviku

Polláková

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Zimní sportování

Polláková

 

Sportování v DDM

Polláková

 

Dětský karneval (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

Zajištění lyžařského výcviku 7. ročníků

7.

Andrýsková