Slavnostně jsme otevřeli nové učebny

07. 09. 2020     sekce: Fotogalerie     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Čtyřmi zbrusu novými moderními učebnami, které vznikly v půdních prostorách, se může pyšnit Základní škola Šromotovo v Hranicích. Dvě z nich jsou určeny k výuce jazyků, dvě zbylé pro předměty přírodních věd. Škole byly slavnostně předány do užívání v pondělí 7. září.

Stavební práce byly zahájeny loni v červnu.

„Důvodem pro zřízení nových učeben byla potřeba zajistit kvalitní zázemí, včetně nezbytného vybavení, pro výuku odborných předmětů. Projekt vyšel zhruba na 25 milionů korun a městu se na něj podařilo získat dotaci,“ sdělil Petr Bakovský, mluvčí města Hranice, které je zřizovatelem místních základních škol.

Jazykové učebny jsou vybaveny mimo jiné jazykovou laboratoří, která umožní žákům konverzovat, aniž by se navzájem rušili. „V jazykové laboratoři mohou žáci zkvalitňovat svou výslovnost, porozumění slyšenému, trénovat dialogy, které lze v průběhu nahrávat. Jednou z výhod je poslech více zvukových zdrojů současně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele,“ prozradili žáci ZŠ Šromotovo Míša Janečková s Liborem Pavlíkem v pondělí dopoledne při slavnostním představení jednotlivých tříd.

Divadelní jeviště

Další jazyková učebna napomůže využití cizího jazyka při dramatizaci. „K dispozici je jeviště s oponou, divadelní osvětlení, nazvučení a kamera, která bude zaznamenávat nejen divadelní vystoupení ale i situační konverzační cvičení na zadané téma a scénické hry k nácviku gramatiky. Žáci mohou díky kamerovému záznamu získat zpětnou vazbu,“ pokračovali žáci.

Další dvě učebny jsou určeny pro výuku přírodovědných předmětů.

„Žáci v nich budou moci pracovat mimo jiné s čidly umožňujícími měření fyzikálních či chemických veličin,“ popsal Petr Bakovský. Samozřejmostí všech čtyř tříd je vybavení moderními informačními technologiemi. Speciální učebny jsou také moderně vybavené rekuperačními a klimatizačními jednotkami. Díky těmto technologiím lze upravovat množství oxidu uhličitého ve třídě nebo snižovat teplotu vzduchu v letních měsících.

Nová okna i záchody

Náročná rekonstrukce půdních prostor s sebou nesla také vybudování potřebného zázemí. „Na půdě bylo nutné zřídit záchody a chodby. Pro lepší přístup bylo upraveno schodiště i výtah, kvůli lepším světelným podmínkám přibyla okna, což si vyžádalo zvednutí krovu a úpravu střechy,“ doplnil mluvčí města. Stavební práce byly plně dokončeny až koncem loňského roku. Poté probíhalo dovybavení prostor technikou a nábytkem.

Obrovskou radost neskrývali jak studenti a pedagogové, tak ředitel Základní školy Šromotovo Radomír Habermann. „Chtěl bych poděkovat hlavně rodičům, kteří na tom mají velkou zásluhu. Kdyby k nám neposílali děti do školy, nám by se nezaplnila kapacita, a nebyl by tlak, aby tady učebny pro výuku odborných předmětů vznikly. Jsme velmi rádi, že tento nápad přišel a město ho podpořilo. Pracovní prostředí tady bude z hlediska kvality díky veškerému vybavení a nejnovějším technologiím velmi příjemné. Nejdůležitější je, aby se tady děti i učitelé cítili dobře a příjemně. Dětem přeji, aby se učily naplno a s radostí,“ shrnul Radomír Habermann.

Převzato z Hranického deníku (https://hranicky.denik.cz/zpravy_region/zs-sromotovo-hranice-nove-ucebny-2020.html), autorka Líba Mátlová

Na uvedeném odkazu je i rozsáhlá fotogalerie.

Autorem vložených fotografií je Petr Bakovský.

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články