Vysvědčení a výuka v 2. pololetí

28. 01. 2021     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

dnes by si Vaše děti donesly za normálních podmínek domů vysvědčení. Tentokrát tomu bude jinak. Dovolte mi, abych Vás seznámil s informacemi ohledně vysvědčení za 1. pololetí a o výuce a hodnocení ve 2. pololetí.

Vysvědčení

1. a 2 ročník

 • žáci 1. a 2. ročníku obdrží výpis z vysvědčení dnes, tj. 28.1.2021

3. až 9. ročník

 • žáci těchto ročníků mají uzavřené hodnocení za 1. pololetí a Vy se jej dozvíte prostřednictvím aplikace Škola online. Po přihlášení do aplikace zvolte Hodnocení - Výpisy hodnocení - Hodnocení žáka. Otevře se Vám tabulka s dílčími hodnoceními Vašeho dítěte ve všech předmětech. Vpravo na konci tabulky najdete modře podbarvený sloupec se záhlavím Uz. (jako uzavřeno). Červeně napsané známky v tomto sloupci jsou ty, které Vaše dítě obdrží na vysvědčení (viz obrázek vpravo).
 • výpis z vysvědčení obdrží žáci těchto ročníků do tří dnů od jejich návratu do školy

Výuka ve 2. pololetí

1. až 4. ročník

 • na organizaci výuky se u těchto ročníků nic nemění. 1. a 2. ročník se učí prezenčně, ostatní distančně. Rozvrh online hodin zůstává stejný jako v lednu, najdete jej ve Škole online.
 • informace o úkolech budou zadávány prostřednictvím třídních webů, někteří vyučující mohou zvolit prostředí Google classroom

5. až 9. ročník

 • tyto ročníky se učí distančně. Rozvrh online hodin zůstává stejný jako v lednu, najdete ho ve Škole online.
 • zadávání všech úkolů bude prováděno v prostředí Google classroom! Žáci budou mít v tomto prostředí vytvořeny učebny pro všechny předměty včetně výchov. V těchto učebnách najdou zadání úkolů (povinných i dobrovolných) včetně termínů odevzdání a také včetně jejich hodnocení. Výhodou tohoto prostředí je možnost do něj ukládat výukové materiály (videa, texty, prezentace). Žáci tak budou mít všechny materiály z výuky pohromadě.

Informování rodičů

Informace o úkolech

 • 1. až 4. ročník má informace o úkolech na třídních webech
 • u 5. až 9. ročníku měníme od 1. února způsob informování o úkolech. Stávající aplikace neumožnila variabilitu úkolů a proto jsme přešli k tomuto řešení:
  • do konce ledna obdržíte na svou mailovou adresu pozvánku k odebírání souhrnu (reportu) o úkolech Vašeho dítěte
  • pokud tuto pozvánku přijmete, budete automaticky dostávat na svůj mail reporty, které budou obsahovat informace o úkolech, které Vaše dítě v minulém období neodevzdalo (a už je po termínu odevzdání) a o úkolech, které má v nejbližší době odevzdat. Tyto informace obdržíte za všechny předměty.
  • z reportu se nedozvíte o úkolech, které Vaše dítě zpracovalo v řádném termínu a také se nedozvíte hodnocení úkolu. Pokud byste chtěli mít přístup i k těmto informacím, můžete požádat své děti o sdělení přístupových údajů do učeben Google
  • sami si můžete navolit, zda reporty chcete dostávat denně  (odesílají se v odpoledních hodinách) nebo týdně (odesílají se v pátek). Toto nastavení můžete kdykoliv změnit, stejně tak můžete doručování reportů zrušit.
 • zadané úkoly již od 1.2.2021 nebudou vloženy do aplikace Škola online!

Informace o dílčím hodnocení

 • 1. a 2. ročník bude mít veškeré hodnocení v žákovských knížkách
 • od 3. ročníku výše bude veškeré hodnocení zapisováno do Školy online bez ohledu na to, zda jsou žáci ve škole nebo na distanční výuce. Pokud bude provedeno hodnocení během přítomnosti žáků ve škole, bude zapsáno i do žákovské knížky.

Slovní informace o chování a práci žáků (poznámky, ocenění)

 • informace pro rodiče budou u 1. a 2. ročníku zapisovány do žákovské knížky, od 3. ročníku výše budou sdělovány prostřednictvím Školy online. Pokud budou žáci ve škole, budou tyto informace poskytnuty i prostřednictvím žákovských knížek.
 

Nejčtenější články