Hranická škola představila rodičům třídy pro nadané

18. 02. 2021     sekce: Předškoláci     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

V půlce ledna se konaly informační schůzky pro rodiče předškoláků, kteří mají zájem o vstup do třídy s rozšířenou výukou. Spolek Svět vzdělání otevřel tuto speciální třídu loni v září v Základní škole Šromotovo v Hranicích. Schůzek se zúčastnilo na dvacet rodičů, kteří se seznámili nejen s konceptem Světa vzdělání, ale i s vedením školy. Třídy spolku Světa vzdělání byly otevřeny loni v září a mezi rodiči slaví velký úspěch. Spolek působí v mnoha městech České republiky a dětem nabízí přidané předměty jako angličtinu, logiku, osobnostní rozvoj a informatiku.

Ředitel spolku, Tomáš Blumenstein, na začátku schůzek představil celý koncept a rodičům vysvětlil, jak jsou nadstandardní předměty včleněny do školní výuky. Schůzek se zúčastnil i Radomír Habermann, ředitel ZŠ Šromotovo a Ellen Hašová, která se zapojuje do párové výuky a bude mít v příštím školním roce na starosti 1. třídu. Párová výuka je do programu ZŠ Šromotovo začleněna už spoustu let.

„Snažíme se počet dětí půlit nebo do hodiny přidat ještě jednoho učitele. S tímto způsobem výuky máme asi pětileté zkušenosti. Největší přínos spočívá v tom, že dva učitelé lépe reflektují úroveň aktuálních dovedností žáků a mohou tak lépe plánovat další výuku v zóně nejbližšího rozvoje žáka,“ vysvětlil pojem párová výuka ředitel školy Základní školy Šromotovo Radomír Habermann.

Zájemci se během informačních schůzek dozvěděli nejen to, co nabízí tyto třídy, ale i škola samotná. „Se Světem vzdělání jsme začali spolupracovat loni. Koncept je v souladu s našimi prioritami a zdá se, že děti jsou opravdu ve třídě spokojené,“ chválí si spolupráci se Světem vzdělání Radomír Habermann.

K přijetí talentové zkoušky
S průběhem je spokojená i současná třídní učitelka 1. třídy Petra Drábková: „Líbí se mi, že děti se učí pracovat s chybou. Dověděly se, že chyba je posouvá dál a není jejich nepřítel. Mí prvňáčci také pochopili to, že ve třídě spolu nesoupeříme, že kamarád nám může pomoci dojít k řešení.“

Do tříd Světa vzdělání jsou přijímány děti na základě složení talentových zkoušek, které se zaměřují na vrozený potenciál. Ty jsou vytvořeny pro daný věk dětí a odehrávají se formou hry. Ve třídě Světa vzdělání pracuje jako párová učitelka v matematice i Ellen Hašová, která bude mít v od září 2021 na starosti prvňáčky. „Jsem moc ráda, že se můžu stát součástí tohoto konceptu. Pro žáky to má obrovský přínos. Děti se učí samostatně přemýšlet a pracovat v týmu. Obsahově budou umět to, co jejich vrstevníci, ale budou mít mnohem širší rozhled.“

Na konci informačních schůzek dostali prostor rodiče předškoláků. Padlo několik zajímavých dotazů. Rodiče zajímal např. průběh talentových zkoušek, fungování družiny i Hejného metoda výuky matematiky. „Snažíme se vždy vytvořit homogenní třídu s maximálně 22 žáky. Jsou u nás děti mírně nadprůměrné i děti nadané. Žáci se navzájem táhnou a tvoří skvělý tým,“ uvedl Tomáš Blumenstein.

Svět vzdělání pro zájemce pořádá ještě jeden termín informačních schůzek, a to 6. dubna v 16 hodin.

„Pokud někoho zaujme pojetí naší výuky a chce se dozvědět víc, ať se nebojí nás kontaktovat. Na našich stránkách pak máme veškeré aktuální informace,“ uzavřel ředitel spolku.

Převzato z Hranického deníku, autor Líba Mátlová