Přijímací řízení na SŠ

Termíny týkající se přijímacích zkoušek

Informace k přijímacím zkouškám s talentovkami

Informace k přijímacím zkouškám s talentovkami - přehledně

Informace k přijímacím zkouškám na maturitní obory

Informace k přijímacím zkouškám na učební obory

Informace k přijímacím zkouškám na šestiletá gymnázia

Vzor vyplněné přihlášky na střední školy

Vzor vyplněné přihlášky na víceleté gymnázium (přihláška na jednu školu)

Vzor přihlášky na střední školu s talentovkami

Co a kdy mám dělat se zápisovým lístkem?