Zápisové lístky, přijímací řízení na SŠ.

17. 03. 2021     sekce: Přijímací řízení na SŠ     autor: Ivana Krausová     tisk: tisk článku

MŠMT prodloužilo do 30. dubna 2021 lhůtu pro vydávání zápisových lístků k potvrzení přijetí na střední školu.

Všichni vycházející žáci budou informováni o termínu a způsobu jejich vydávání na naší škole (na webu školy i mailem).

Do 19. března musí ředitel střední školy oznámit uchazečům, že se nekoná ani školní ani jednotná zkouška, pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení.

Závazné informace o přijetí či nepřijetí zveřejňuje střední škola nejdříve 19. května 2021, nejdříve v tento den také může požadovat odevzdání zápisového lístku. 

Před 19. květnem nemůže žádná střední škola vyžadovat po uchazeči odevzdání zápisového lístku.

MŠMT změnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory:

Čtyřleté obory

1. termín – 3. května 2021

2. termín – 4. května 2021

Šestiletá gymnázia – 5. a 6. květen 2021.

Také byla navýšena doba pro konání didaktických testů.

Podrobnosti jsou zaslány na maily všech vycházejících žáků i jejich zákonných zástupců.