Zápis z jednání školské rady dne 23.3.2020

24. 03. 2020     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 23. 3. 2020

Zúčastnění: p. Barbora Keclíková, Mgr. Hana Čamborová, Mgr. Michaela Hawigerová, Mgr. Dagmar Janoušková

Omluveni: MUDr. Ctirad Polášek, Ing. Lucie Bělíková

Hosté: Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy, p. Jana Mrnuštíková, ekonomka školy

Program:

  1. přivítání všech členů a hostů
  2. schvalování dokumentů
  3. informace ředitele školy Mgr. R. Habermanna
  4. diskuse
  • Všichni členové Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo po prostudování Zprávy o hospodaření za rok 2019 tuto zprávu jednomyslně schválili. Při projednávání Zprávy o hospodaření za rok 2019 nebyly položeny dotazy, případné dotazy omluvených členů zodpoví p. Mrnuštíková mailem.
  • P. ředitel R. Habermann informoval členy o zřízení třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky k 1. září 2020. Tato třída bude zřízena ve spolupráci se Světem vzdělání. Žáci budou mít 1 h výuky denně navíc, tedy za týden 5 h (hodiny budou využity pro 3 h angličtiny, 1 h logiky a 1 h osobnostního rozvoje žáka). Ve 3. ročníku tyto hodiny doplní robotika a základy programování. Svět poznání zorganizoval již 11 těchto škol na Moravě, další budou následovat v Hranicích a Kopřivnici. Rodiče hradí částku 1.500 Kč měsíčně. Na naší škole již proběhl dne 3. února 2020 1. termín talentových zkoušek, 2. termín proběhne bohužel formou online, rodiče se vše dozví z webu školy. Třída s rozšířenou výukou se bude naplňovat do maximálního počtu 22 žáků, cílem je vzdělávat tuto třídu až do 9. ročníku. Všechny informace si mohou zájemci přečíst na stránkách školy.
  • P. ředitel dále informoval o chystaném zápisu dětí do 1. tříd, který z nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR proběhne bez dětí, minimálně do 18. dubna 2020 se budou přijímat žádosti rodičů.
  • Debata pokračovala nad současnou situací, kdy učitelé musí zvládnout vzdělávat žáky doma. Žáci se tím učí samostatnosti a odpovědnosti při odevzdávání úkolů, samozřejmě na 1. stupni je potřebná pomoc rodičů.

V Hranicích dne 24. 3. 2020                                     Zapsala: Mgr. D. Janoušková

 

 

Nejčtenější články