Kritéria pro přijetí dětí do základní školy

07. 12. 2015     sekce: Zápis do 1. třídy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče milých předškoláků. Právě teď si vybíráte školu, ve které získá Vaše dítě základní vzdělání. Jeho kvalita ovlivní výrazným způsobem úspěšnost Vašeho dítěte v dalším životě. Dětští psychologové potvrzují, že kvalita školy na prvním stupni ovlivňuje individuální úspěšnost dětí, úroveň třídních kolektivů na druhém stupni formuje sociální vztahy dětí. Každý si přejeme mít úspěšné a spokojené děti s dobrými kamarády.

Děkujeme Vám, pokud při Vašem výběru zvažujete i naši školu, Základní školu a mateřskou školu Šromotovo. V poslední době procházíme obdobím zvýšeného zájmu o naši školu, což je výborným vysvědčením pro všechny učitele, vychovatele, provozní zaměstnance a zaměstnance školní jídelny. Od roku 2010 se počet žáků zvýšil z 375 žáků na současných 555 žáků. Kapacita školy je stanovena na 600 žáků a tak je téměř jisté, že již během letošního zápisu nebudeme moci přijmout všechny zájemce. Přijmeme asi 80 dětí do tří prvních tříd. Jak je budeme vybírat? Musíme stanovit kritéria pro přijetí dětí do základní školy. Dovolte mi, abych Vás s nimi seznámil a zároveň je okomentoval.

1. kritérium:

Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo. Tyto obvody jsou určeny na základě obecně závazné vyhlášky.

Toto kritérium vychází přímo ze školského zákona. Děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu naší školy, mají při přijímání dětí do školy přednost před ostatními uchazeči. Školské obvody stanovuje zřizovatel formou obecně závazné vyhlášky. Školské obvody pro Hranice jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2017 o školských obvodech základních škol na území města Hranic.

2. kritérium:

Dítě, jehož sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo.

Je pro nás důležité, aby rodiče měli možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení. Mají s ním své zkušenosti, důvěřují mu. Navíc také mohou být starší sourozenci nápomocni při vyzvedávání mladších z družiny či mateřské školy, mohou plnit roli prostředníka při předávání úkolů nemocnému sourozenci. Věříme, že i toto rodiče ocení.

3. kritérium:

Dítě navštěvující v době zápisu MŠ Hranice, Šromotovo.

Pro děti, které přicházejí do školy, může být obtížné orientovat se ve velkém prostoru se spoustou pro ně neznámých lidí. Proto často propojujeme aktivity školy a mateřské školy, aby prvňáčci vstupovali do prostředí známého, aby se s pedagogy školy seznámili dříve, než do školy přijdou. O tuto výhodu bychom je nechtěli připravit, proto budeme přednostně přijímat děti z mateřské školy Šromotova pastelka.

4. kritérium:

Dítě, jemuž byl ředitelem ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Pokud rodič zapsal dítě na základní školu a dítěti byl povolen odklad povinné školní docházky, musí rodič přijít k zápisu i příští školní rok. Rádi bychom dětem, které k nám již jednou k zápisu přišly, umožnili vzdělávat se na naší škole i po odkladu školní docházky.

5. kritérium:

Dítě zaměstnanců ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo.

Tímto kritériem chceme vyjít vstříc těm našim zaměstnancům, kteří by chtěli vzdělávat své děti na naší škole. Stabilizace kvalitních zaměstnanců je jednou z našich priorit v personální oblasti.

Vážení rodiče, omlouváme se, že nebudeme moci uspokojit všechny zájemce. Považujeme za důležité, aby rodič mohl podle svého úsudku vybrat školu pro své dítě, proto jsme se snažili formou stavebních úprav zvýšit kapacitu školy. To se nám nepodařilo. Město Hranice, zřizovatel základních škol, zajistil možnost vzdělávání na dalších třech školách, které nemají kapacitu naplněnu - na ZŠ a MŠ Drahotuše, na ZŠ 1. máje a na ZŠ a MŠ Struhlovsko.