Kapacita družiny, placení plavání a další dotazy

10. 09. 2015     sekce: SRPŠ     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Proč je družina pouze pro žáky 1. - 3. tříd? Nebylo by možné provozovat školní klub?

V roce 2011 jsme na naší škole měli celkem tři oddělení školní družiny s kapacitou 90 dětí. Díky zvýšenému zájmu o naší školu bylo nutné tuto kapacitu navýšit. Každoročně jsme ji zvyšovali o jedno oddělení, tj. o 30 dětí až na současných 180 dětí v šesti odděleních. Tato kapacita je s ohledem na potřeby školní družiny v současné době maximální. Je třeba uvážit, že děti potřebují pro činnost ve školní družině i venkovní herní prostory. Přes vynikající podmínky, které naše škola v podobě dvou herních hřišť, dopravního a sportovního areálu má, je současný počet limitní vzhledem k potřebě zajistit bezpečnost dětí. Při dalším zvyšování počtu dětí ve školní družině by byla ohrožena jejich bezpečnost (což je nepřijatelné) nebo by musely být omezeny v činnostech (což je nevhodné).

Pro rodiče našich žáků garantujeme zajištění školní družiny u dětí v 1. a 2. ročníku a dále naplňujeme do konečné kapacity dětmi ze 3. ročníku. Pokud i po naplnění zájmu třeťáků jsou volná místa, vyhovujeme přednostně dojíždějícím žákům, jimž spoje odjíždějí více než hodinu po skončení vyučování. Máme za to, že zejména při nepříznivých klimatických podmínkách je dlouhé čekání na spoje nepříjemné.

U dětí s trvalým bydlištěm v Hranicích doporučujeme rodičům, aby dlouhodobě vedli své děti k zodpovědnosti a samostatnosti, aby s nimi několikrát prošli cestu do a ze školy a upozornili své děti na zásady bezpečného chování. Sami se této problematice také věnujeme a na začátku školního roku pracujeme zejména s mladšími dětmi na zajištění bezpečného příchodu a odchodu ze školy.

Provozování školního klubu neřeší problém s výše zmíněnými kapacitními možnostmi školy. Proto o zřízení školního klubu v současné době neuvažujeme.

Proč se musí platit plavání, když je povinné? A na jiných školách se "prý" plavání neplatí.

Ano, skutečně škola může hradit i výuku plavání. Slouží k tomu tzv. ostatní neinvestiční výdaje, které škola dostává od krajského úřadu podle počtu žáků. Za tyto peníze škola nakupuje učebnice, učební pomůcky, interaktivní tabule apod. O tom, na co se peníze využijí, rozhoduje ředitel školy. Považuji za prioritní spíše nakupovat nové učebnice, moderní pomůcky, vybavovat třídy moderní technikou. Takto vynaložené prostředky slouží většímu počtu dětí a delší dobu. Naopak úhrada plaveckého výcviku poslouží pouze 140 dětem po dobu 10 týdnů.

Pokud jiné školy přispívají na plavecký výcvik, chybí jim peníze v jiné oblasti. Potom musí rodiče například kupovat učebnice do cizích jazyků, popřípadě děti nemohou využívat moderní učební pomůcky. Každý ředitel se tak musí rozhodnout, co žákům dopřeje, co uhradí za aktivity a na co získá peníze od rodičů. Naše priority jsem popsal.

Pokud jako rodič chci, aby mé dítě umělo plavat co nejdříve, poněvadž mu to může v budoucnu zachránit život, nebudu vynaložených peněz litovat. Chápu, že na začátku školního roku je těch vytažených korun z kapsy hodně, přesto zvažte, zda přínos v podobě plaveckého umu Vašeho dítěte za to stojí.

Proč mají děti tolik pracovních sešitů? Ne vždy je mají žáci vyplněné a představují tak zbytečně vynaložené peníze.

Sám ve výuce matematiky pracovní sešity používám. Umožňují mi zadávat dětem rozdílně náročné úkoly podle jejich schopností, mohu jim dát tip, které dovednosti si mohou procvičit. Dětem pracovní sešity pomáhají zvýšit efektivitu své práce, protože za stejný čas zvládnou vyřešit více problémů. Přesto žáci nevyužijí nikdy celý pracovní sešit, předpokládám, že ale tři čtvrtiny jsou využité a považuji zakoupení pracovního sešitu za hospodárné.

Souhlasím s tím, že pracovní sešit využitý méně než z poloviny je drahý. Učitele uporňujeme opakovaně na to, že mají zvažovat, zda daný pracovní sešit dostatečně využijí či nikoliv. Proto se na Vás obracím s touto žádostí. Pokud si myslíte, že jste Vašemu dítěti zaplatili pracovní sešit a ten není využíván, přijďte s ním za mnou do školy. Slibuji, že efektivitu využívaní pracovního sešitu prověřím.

V šatnách 1. stupně je málo úložného prostoru. Navrhujeme doplnit poličku a tyč s věšáky na třetí stěnu šatny, která se neotvírá. Místo lavičky by byly vhodnější skříňky na boty (2-3 nad sebou, tak aby se na nich dalo i sedět) jako bývají ve většině školek.

Velmi nás těší zvýšený zájem o naší školu. Jsem přesvědčen, že je to díky kvalitní práci učitelů, vychovatelek i provozních zaměstnanců. Vyšší počet dětí přináší s sebou i kapacitní problémy a šatny 1. stupně jsou jedním z nich. Souhlasím s Vámi, řešení úložných prostor je jednou z priorit, kterou musíme řešit. Vaše návrhy jsou dobré, budeme zvažovat i ty. Věřím, že problém bude vyřešen dříve, než přijde zimní období s větším objemem oblečení. Děkuji Vám za trpělivost.

Parkování před školou je problematické.

Souhlasím s Vámi. Tuto problematiku projednáváme se zástupci města, zatím se nenašlo uspokojivé řešení. Bezproblémově se dá parkovat na blízké Čechově ulici. Také by pomohlo, kdyby řidiči respektovali zákaz vjezdu z jedné strany a tímto směrem ke škole nezajížděli. Ale s tímto my ve škole nic neuděláme.

 

V případě, že máte další dotazy, obraťte se s důvěrou na třídního učitele Vašeho dítěte, popřípadě na vedení školy. Děkuji Vám za spolupráci.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články

 • drakiada-2021-1

  Drakiáda SRPŠ

  Podívejte se na pár fotografií ze sobotní akce u Kostelíčka.

  10. 10. 2021     sekce: SRPŠ  
 • clanek img

  SRPŠ Šromotovo informuje

  Zpráva o hospodaření spolku v minulém školním roce. Informace o činnosti ve školním roce 2021/2022.

  20. 09. 2021     sekce: SRPŠ