Klub rodičů a přátel školy naděluje žákům

12. 04. 2015     sekce: SRPŠ     autor: Petra Kunovská     tisk: tisk článku

Klub rodičů a přátel školy působí v naší škole od roku 1991. Na začátku školního roku si rodiče ve třídách zvolí svého třídního důvěrníka. Ten se podílí na organizaci akcí pro žáky, každoročně třídní důvěrnící organizují školní večírek. Na schůzkách diskutují a rozhodují o finančních příspěvcích pro děti naší školy. KRPŠ už v tomto školním roce přispěl žákům 5. a 8. tříd na lyžařský kurz, všem žákům školy nakoupil sladkosti pro mikulášskou nadílku, nakoupil sladkosti pro soutěž Klíče od pevnosti Šromoťák, Halloweenský karneval, podzimní drakiádu. Přispěl na odměny a cestovné v předmětových soutěžích (recitační soutěž, matematické soutěže, zeměpisná olympiáda, autorská soutěž ...). 

Na březnové schůzce se třídní důvěrníci domluvili ještě na těchto příspěvcích v tomto školním roce:

- navýšit příspěvek na školní výlet - 2 000 Kč pro každou třídu

- navýšit příspěvek na konci šk. roku  pro úspěšné žáky v každé třídě - 500 Kč pro každou třídu na nákup knižních poukázek

- odměna pro žáky, kteří uspějí v krajských kolech předmětových soutěží - poukázka v hodnotě 200 Kč

- nákup "sladkostí" pro všechny děti na sportovní Šromoolympiádu

- 1 lekce muzikoterapie pro žáky prvních tříd - 50 Kč na žáka

- poukázky v hodnotě 500, 300 a 200 Kč pro tři nejlepší autory absolvetských prací v obou devátých třídách

KRPŠ bude stále hradit cestovné, startovné na soutěže; stále odměňuje nejlepší žáky ve školních soutěžích. Třídní důvěrníci schválili také příspěvek do výše 50 Kč na žáka na nákup upomínkového předmětu pro žáky budoucích 6. tříd v rámci adaptačního kurzu pořádaného školou.

"Užší" vedení KRPŠ děkuje všem třídním důvěrníkům, kteří se podílejí na organizaci akcí, pravidelně se zúčastňují schůzek.

 

 

 

Nejčtenější články

 • drakiada-2021-1

  Drakiáda SRPŠ

  Podívejte se na pár fotografií ze sobotní akce u Kostelíčka.

  10. 10. 2021     sekce: SRPŠ  
 • clanek img

  SRPŠ Šromotovo informuje

  Zpráva o hospodaření spolku v minulém školním roce. Informace o činnosti ve školním roce 2021/2022.

  20. 09. 2021     sekce: SRPŠ