Návrh činnosti SRPŠ v tomto školním roce

24. 09. 2017     sekce: SRPŠ     autor: Petra Kunovská     tisk: tisk článku

Spolek má v plánu pokračovat ve stejné činnosti jako v minulém školním roce.

Hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. Výše základního členského příspěvku se nemění -  činí 150,- Kč, pokud má rodič ve škole pouze jedno dítě. Na každé další dítě, které má rodič ve škole, pak navýšení o 50,- Kč. Prosíme o uhrazení příspěvků v hotovosti u svých třídních učitelů.

Uvítáme také věcné dary a propagační materiály, které použijeme jako odměny pro žáky, do tomboly školního večírku. Můžete přispívat i na konkrétní akce či potřeby té třídy, v níž máte své dítě. Dalšími finančními i věcnými dary můžete přispět kdykoliv osobně nebo prostřednictvím svých dětí u paní učitelky Petry Kunovské (kontakt: kunovska@zssromotovo.cz).

Dalším zdrojem příjmů je školní večírek, který SRPŠ bude pořádat v pátek 9. března 2018 v Sokolovně.

Věříme, že se podaří uspořádat podzimní i jarní burzu sportovních potřeb a vybavení. Podzimní burzu plánujeme v týdnu 16.  - 20. října 2017. O termínu jarní burzy budete informováni prostřednictvím webu školy a třídních učitelů. Při organizaci burzy je vítaná pomoc nejen třídních důvěrníků.

7. října 2017 pořádáme za příznivého počasí tradiční drakiádu pro žáky a rodiče naší školy.

Spolek bude nadále finančně podporovat akce, které pořádají učitele pro žáky školy. Nadále bude přispívat na startovné a cestovné pro žáky školy na předmětové a sportovní soutěže, podporovat úspěšně žáky školy.

Letos předpokládáme podobné výdaje jako v minulém školním roce.

 

Děkujeme za podporu činnosti spolku.

Těšíme se na setkání s vámi při akcích, které pořádáme.

Děkujeme za vaši účast na valné hromadě pořádané v rámci třídních schůzek spojené s volbou zástupců rodičů do Rady školy.

Zpráva z valné hromady k přečtení zde.

 

Nejčtenější články

 • drakiada-2021-1

  Drakiáda SRPŠ

  Podívejte se na pár fotografií ze sobotní akce u Kostelíčka.

  10. 10. 2021     sekce: SRPŠ  
 • clanek img

  SRPŠ Šromotovo informuje

  Zpráva o hospodaření spolku v minulém školním roce. Informace o činnosti ve školním roce 2021/2022.

  20. 09. 2021     sekce: SRPŠ