SRPŠ Šromotovo - Poděkování rodičům

11. 11. 2018     sekce: SRPŠ     autor: Petra Kunovská     tisk: tisk článku

Rádi bychom úvodem poděkovali rodičům za uhrazení příspěvku SRPŠ. Díky vašim příspěvkům můžeme i nadále podporovat akce tříd, akce pořádané učiteli pro žáky naší školy, přišpívat na startovné a cestovné pro žáky školy, odměňovat žáky úspěšné v soutěžích.

V minulém školním roce překročily výdaje příjmy spolku. Stále využíváme ušetřených rezerv naspořených v minulých letech. Ty ale pomalu ubývají.

Příjmy a výdaje spolku ve školním roce 2017/2018

Příjmy:

Z členských příspěvků

73 500,--

Ze školního večírku

39 145,--

Z podzimní a jarní burzy

4 525,--

Celkem

117 170,--

 

 

 

Výdaje:

Příspěvek třídám na aktivity tříd, školní výlety*

77 672,--

Knižní poukázky pro úspěšné žáky tříd (500,- Kč/třída)

12 000,--

Sladkosti a drobné odměny na školní akce (Halloweenský karneval, Mikuláš, Klíče od pevnosti Šromoťák, drakiáda, školní soutěže)

17 380,--

Příspěvek na lyžařský kurz (5., 7.ročník)

12 400,--

Příspěvek třídám na nákup materiálu na výrobky pro vánoční jarmark (200,- Kč/třída)

4 800,--

Startovné a cestovné na soutěže

13 722,--

Příspěvek na PC prázdninové soustředění*

3 220,--

Ostatní – dárek pro vyučující ke Dni učitelů, šatnové bloky na večírek a burzu

1 120,--

Celkem

142 314,--

*třída 7. A si svůj třídní příspěvek ve výši 3 000 Kč pro dlouhodobější nemoc třídní učitelky nevyčerpala. Příspěvek jim bude umožněn čerpat v tomto školním roce.

 

Na podzim tohoto školního roku SRPŠ zorganizoval podzimní burzu. Do organizace se ve svém volném čase zapojila většina třídních důvěrníků.

Poděkování patří manželům Sommerových a paní Horákové za občerstvovací stanici na podzimní drakiádě. Ta letos proběhla v den, kdy moc nefoukalo, což dětem a rodičům trochu komplikovalo pouštění draků. Ale neodradilo je to! A někteří draci se přece jen na pár minut ve vzduchu udrželi. Každý dětský účastník dostal sladkou odměnu. Věříme, že příští rok bude více větrno a tím i ještě větší účast.

Ještě jednou, děkujeme. SRPŠ Šromotovo

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články

 • drakiada-2021-1

  Drakiáda SRPŠ

  Podívejte se na pár fotografií ze sobotní akce u Kostelíčka.

  10. 10. 2021     sekce: SRPŠ  
 • clanek img

  SRPŠ Šromotovo informuje

  Zpráva o hospodaření spolku v minulém školním roce. Informace o činnosti ve školním roce 2021/2022.

  20. 09. 2021     sekce: SRPŠ